• en
  • ru
  • de

Podmienky používania stránky

používanie stránky, ochrana osobných údajov, cookies

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetok obsah publikovaný na webovej stránke BELKY, vrátane databáz s nimi súvisiacich je majetkom spoločnosti BELKY s.r.o. Všetky práva sú vyhradené.

UPOZORNENIE

Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste sa oboznámili a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky spoločnosti BELKY,s.r.o  a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu  dodržiavať. Spoločnosť BELKY si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke upraviť alebo zmeniť.

Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto webovú stránku.

POUŽÍVANIE STRÁNOK

Používateľom webovej stránky je každý, kto si vlastnými technickými prostriedkami vyžiada zobrazenie tejto webovej stránky. Spoločnosť BELKY umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa webovej stránky spoločnosti BELKY nie je povolené z webovej stránky kopírovať, napodobňovať, zverejňovať texty, grafické prvky, obraz, zvuk, ani videá a to ani ako celok, ani ich časti. Akékoľvek neoprávnenie používanie informácií a materiálov z tejto stránky sa považuje za porušenie právnych predpisov, autorských práv a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nároku na odškodnenie.

PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ

Na tejto webovej stránke sú uverejnené informácie za účelom informovať širokú verejnosť o ponuke produktov a služieb spoločnosti BELKY. Tieto informácie a materiály majú informatívny charakter a spoločnosť BELKY nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.

OBCHODNÉ INFORMÁCIE

Záväzky a povinnosti spoločnosti  BELKY v súvislosti s poskytovanými službami a produktmi sa riadia výlučne zmluvnými vzťahmi, na základe ktorých sa poskytujú a taktiež Všeobecnými zmluvnými podmienkami a cenami uvedenými na stránkach spoločnosti BELKY.

PREPOJENIE S WEBOVÝMI STRÁNKAMI INÝCH SPOLOČNOSTÍ

Prevádzkovateľ webových stránok umožňuje vytvárať prepojenia na webové stránky iných prevádzkovateľov, ale iba v súlade s nasledujúcimi pravidlami a v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Záujemcovia o prepojenie s touto webovou stránkou sú povinní dodržiavať nasledovné pravidlá:

Akákoľvek webová stránka, ktorá je prepojená s webovou stránkou prevádzkovateľa:

– nesmie uvádzať ani naznačovať, že prevádzkovateľ webových stránok schvaľuje činnosti vykonávané príslušným subjektom alebo jeho produkty,
– nesmie zverejňovať alebo rozširovať nepravdivé informácie o produktoch, aktivitách a službách prevádzkovateľa webových stránok,
– nesmie používať logo prevádzkovateľa webových stránok bez predchádzajúceho súhlasu,
– nesmie ponúkať obsah urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo hanobiaci ľudí na základe rasy, pohlavia, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo veku.

OBJEDNÁVKA

Objednávka vyplnená na webovej stránke BELKY prostredníctvom zverejneného formulára sa stáva záväznou až po potvrdení dostupnosti objednaných služieb na e-mailovú adresu zadanú objednávateľom a po zaslaní fakturačných údajov. Zmluvný vzťah nadobúda platnosť zaplatením dohodnutej sumy za služby. Nezáväzná objednávka slúži ako podklad pre vypracovanie cenovej ponuky. S údajmi poslanými cez formulár nezáväznej objednávky sa bude narábať podľa ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pravidlá ochrany osobných údajov na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.

COOKIES

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

BELKY CHAT
BELKY CHAT
Máte otázky? Sme tu pre Vás.
Pripájam...
Zanechajte nám správu a my vám na ňu odpovieme prostredníctvom emailu.
Všetci operátori sú obsadení. Skúste neskôr, prosím.
:
:
:
Máte otázky? Napíšte nám!
:
: